> Strona gwna > Czêste pytania > Prezentacje > Ile kosztuje wykonanie prezentacji?
Ile kosztuje wykonanie prezentacji?
prezenacje na zamówienie poznañCeny prezentacji ustalamy indywidualnie z klientem.
Na koszt prezentacji sk³adaj± siê m. in.:
- ilo¶æ slajdów
- ilo¶æ tre¶ci
- czy prezentacja sk³ada siê z tre¶ci dostarczonej przez klienta, czy stworzenie tre¶ci jest te¿ zlecone
- czy zdjêcia do prezentacji dostarcza klient, czy zachodzi potrzeba zakupienia licencjonowanych zdjêæ

Nic nie kosztuje za to wstêpna wycena:)
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe