> Strona gwna > Zastosowanie projektora
Ekran kinowy

Kino domowe

Ogl±daj kinowe hity z przyjació³mi

Czy marzy³e¶ kiedy¶ by mieæ w³asne kino? Przygotuj wygodne fotele, zapro¶ przyjació³, a kiedy mieszkanie wype³ni siê zapachem popcornu rozpocznijcie niezapomniana noc kina.Ekran kinowyPrezentacje firmowe

Zaprezentuj profesjonalnie swoj± firmê

Udowodnij klientowi, ¿e jestes profesjonalist± i ¿e warto robiæ z Toba interesy. Zaprezentuj swoj± firmê w wielkim formacie.Ekran kinowyKaraoke

Zorganizuj wspania³± zabawê karaoke

¦piewaæ ka¿dy mo¿e... i o to w³a¶nie w tym chodzi. Wrêcz mikrofon znajomym i za¶piewajcie w rytm muzyki niezapomniane przeboje i nowe hity. Tu nie ma znaczenia g³os i nie potrzebna jest znajomo¶æ tekstu, tu liczy siê tylko dobra zabawa.
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe