> Strona gwna > Fabryka wyobrazni
fabryka wyobrazni projektor

Fabryka Wyobra¼ni

Bi¿uteria ze skarbów natury na Twoje indywidualne zamówienie

Fabryka Wyobra¼ni to piêkno i zmys³y poruszane przez kszta³ty i wielobarwno¶æ kamieni z jakich powstaje Twoja bi¿uteria.

Produkty z których ka¿dy jest indywidualny, niepowtarzalny i skierowany dla konkretnego odbiorcy… stworzony tylko dla Ciebie.

Fabryka wyobra¼ni wykorzystuje nieznane powszechnie piêkno natury zawarte w kamieniu, drewnie i szkle.

Wyroby wykonujemy w³asnorêcznie z wyselekcjonowanych minera³ów.

Jeste¶my pewni, ¿e ¿ycie nabierze koloru i barw rado¶ci i szczê¶cia … to dla Ciebie, dla Ciebie tworzymy j± z pasj± i zami³owaniem do piêkna.


Niektóre nasze produkty:
rzutników w poznaniu rzutników w poznaniu plazmy poznañKontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe