> Strona gwna > Wynajem-LCD-Poznan

Ekran LCD 32 cale - Poznañ


- TV z wej¶ciem PC - pod³±czany jako monitor do komputera (mo¿liwo¶c uruchomienia
   prezentacji z komputera lub prowadzenia szkolenia z wykorzystaniem komputera).
   Ten TV ma mo¿liwo¶æ uruchomienia filmu bezpo¶rednio z pamiêci USB, co znacznie  
   oszczêdza miejsce na stoiskach targowych.
- Cena wynajmu 49 z³ netto za pierwsz± dobê !!!
 

Cennik wynajmu ekranu LCD:
1 doba -  48,77 z³ netto / 59,99 brutto
2 dni    -  88,62 z³ netto / 109 brutto
3 dni    - 119,51 z³ netto / 147 brutto
4 dni    - 139
,02 z³ netto / 171 brutto


Przed wynajmem prosimy o informacjê jakie kable i przej¶ciówki s± Pañstwu potrzebne.

Istnieje mo¿liwo¶æ do³aczenia gratis
uchwytu do mocowania LCD na ¶cianie lub p³ycie gipsowo-kartonowej.

Do telewizora mo¿na pod³±czyæ pendrive i odtworzyæ prezentacjê bezpo¶rednio bez pod³aczania komputera (prezentacja przekonwertowana na video).
Telewizor odtwarza formaty:
- obrazy: jpg
- d¼wiêk: mp3
- video: AVI, MPEG4, H.264, MPEG2, MPEG1
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe