> Strona gwna > Ceny-wynajmu-projektorow-poznanCENNIK - ceny netto (w nawiasach brutto z 23% VAT):

Ilo¶æ
dni

 Projektor

2100-2500

ANSI Lumen

Projektor
3500
ANSI
LUMEN

 Ekran
projekcyjny
na trójnogu
(statywie) w zestawie z projektorem

 

Dodatkowe
g³o¶niki

Wska¼nik
laserowy

Dowóz
na terenie
Poznania
(cena do uzgodnienia)

1 dzieñ

69,11 z³

(85 z³)

99 z³
(121,77)

150 x 150
19 z³

180 x 180
29 z³

 

9 z³

 

 

Gratis!

 

 

31,71 z³

(39 z³)

2 dni

129,27 z³

 (159 z³)

169 z³
(207,87)

150 x 150
29 z³

180 x 180
44 z³

 

19 z³

 

Gratis!

 

31,71 z³

(39 z³)

 

3 dni

149,59 z³

 (184 z³)

199 z³

(244,77)

150 x 150
35 z³

180 x 180
55 z³

19 z³

Gratis!

31,71 z³

(39 z³)

Powy¿ej
 3 dni
 

Cena
do
negocjacjiCena
do
negocjacji

Cena
do
negocjacji
 

Cena
do
negocjacji

Gratis!

Gratis!  • Mo¿liwy dowóz sprzêtu na terenie ca³ego woj. Wielkopolskiego – do indywidualnego uzgodnienia.
  • Dowóz gratis przy wypo¿yczeniu powy¿ej 3 dni (dotyczy tylko wypo¿yczenia projektora lub projektora z ekranem/flipchartem).
Cennik wynajmu samego ekranu na statywie:

1 dzieñ
155x155 cm - 29 z³ netto
185x185 cm - 39 z³ netto
220x165 cm - 59 z³ netto


2 dni
155x155 cm - 39 z³ netto
185x185 cm - 49 z³ netto
220x165 cm - 89 z³ netto

3 dni
155x155 cm - 45 z³ netto
185x185 cm - 59 z³ netto
220x165 cm - 99 z³ netto


Dostawa (z odbiorem) ekranów na terenie Poznania 31,71 z³ netto (39 z³ brutto)


SPRZÊT:


Wynajem projektorów
uznanych ¶wiatowych marek.
Projektory charakteryzuj± siê nastêpuj±cymi parametrami:

-
kontrast: 2000:1 (standardowy wyra¼ny obraz)
- odleg³o¶æ projekcji: 1 - 11 metrów
(odleg³o¶æ projektora od ekranu)
- format obrazu: 16x9 lub 4x3
(automatycznie dostosowuje siê zarówno
   do komputerów z ekranem panoramicznym, jak i „telewizyjnym”)

- jasno¶æ: 2150-2500 ANSI
Lumen (jasny obraz w standardowo o¶wietlonych
   pomieszczeniach)

- z³±cza: audio oraz video
- technologia
BlillantColor  (umo¿liwiaj±c± wy¶wietlanie obrazów o podwy¿szonej
   jasno¶ci z du¿± g³êbi± kolorów w odpowiednim nasyceniu i intensywno¶ci± kolorów)

- wbudowane g³o¶niki
- pilot
umo¿liwiaj±cy sterowanie obrazem

Projektor 3500 ANSI Lumen
- kontrast: 3700:1
- jasno¶æ:
3500 ANSI Lumen (dobrze widoczny obraz w ja¶niejszych pomieszczeniach)

Ekran LCD 32''
- Telewizor z wej¶ciem PC - mo¿na u¿ywaæ jako monitora komputerowego
   Mo¿na te¿ uruchomiæ film reklamowy lub pokaz slajdów bezpo¶rednio z pendrive'a
   pod³±czonego do telewizora (klasyczne formaty filmu i zdjêæ (avi, jpg).
   LCD doskonale nadaje siê na stoisko targowe (¶wieci ja¶niej ni¿ plazma - bardziej
   przyci±ga wzrok)
- Cena wynajmu 49 z³ netto za pierwsz± dobê !!!


FlipChart

Ceny netto (w nawiasach cena brutto zawieraj±ca 23% podatku VAT)
1 doba: 31,71 z³   
(39 z³)
2 dni: 39,84 z³       
(49 z³)
3 dni: 44,72 z³       
(55 z³)
4 dni: 47,97 z³       
(59 z³)
1 tydzieñ 64,23 z³
(79 z³)
1 miesi±c 96,75 z³
(119 z³)
Wiêcej informacji w dziale: Wypo¿yczanie flipchartów

Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe