> Strona gwna > Mapa strony
Bullet Strona gwna

- Ankiety
- Artykuy
  - Daj cz³owiekowi mniej je¶æ, a bêdzie pamiêta³, co zjad³
  - 5 pytañ, które musisz sobie zadaæ przygotowuj±c profesjonaln± prezentacjê multimedialn±
  - Jak zab³ysn±æ na pocz±tku wyst±pienia
  - Jak kierowaæ wzrokiem w czasie prezentacji?
  - Jak rozgrzaæ umys³ s³uchaczy...
- Czêste pytania
  - Czy mo¿na wy¶wietlaæ obraz na zewn±trz?
  - Jakiej wielko¶ci s± wypo¿yczane ekrany?
  - Gdzie mo¿na odebraæ zamówiony projektor?
  - Ile kosztuje wykonanie prezentacji?
- Formularz kontaktowy
- Galeria
- Mapa strony
- Moje linki
- News`y
  - Projektor 3500 ANSI LUMEN
  - LCD 32'' z wej¶ciem PC !
  - Monitor LCD
  - Wska¼nik
- Partnerzy
- Strony informacyjne
  - Zastosowanie projektora
  - Ceny-wynajmu-projektorow-poznan
  - Artyku³y
  - Linki2
  - Prezentacja jak ...ukladanie puzzli
  - KONTAKT
  - Jak rozgrzaæ umys³ s³uchaczy...
  - Fabryka wyobrazni
  - kino-letnie
  - wskazniki laserowe poznan
  - Wynajem-LCD-Poznan
  - Wynajem flipchartow Poznañ
  - Dlugoterminowy wynajem projektora
  - Naprawa projektorow (rzutnikow)
  - Lampy do projektorow
- Szukaj
- Tagi
- apka na boty


- Example
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe