LCD 32'' z wej¶ciem PC !
12/05/2010 14:59 - projektory
wypozyczanie lcd poznañ

LCD 32''Do naszej oferty dodajemy telewizor LCD 32'' z wej¶ciem PC (mo¿na go podpi±æ jako monitor komputerowy). Odtwarza filmy i zdjêcia bezpo¶rednio z pendrive'a, wiêc jest to doskona³y sprzêt podczas promocji firmy na stoiskach targowych. Cena wynajmu tego telewizora to tylko
49z³ netto za pierwsz± dobê !!! (ceny wynajmu LCD)
http://projektory-poznan.pl/index.php?page=news&op=readNews&id=5&title=lcd-32-z-wej%C2sciem-pc-